Engsri เราคือผู้ชำนาญด้านผลิตภัณฑ์ชุดเครื่องนอน , เส้นใย , และของพรีเมี่ยม ด้วยประสบการณ์อันยาวนานกว่า 30 ปีในธุรกิจนี้ ทำให้เราพัฒนาวัสดุ วิธีการ และการออกแบบ ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของลูกค้า นอกจากนั้นเรายังมีบริการให้คำปรึกษา การออกแบบและการขึ้นต้นแบบ สำหรับลูกค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดอีกด้วย

การให้คำปรึกษา

เรามีทีมงานที่คอยช่วยเหลือและให้คำปรึกษาลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นทีมออกแบบ ทีมช่าง เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าและตลาด ด้วยความชำนาญด้านชุดเครื่องนอน เส้นใย และของพรีเมี่ยม โดยเฉพาะ นอกจากนั้นเรายังสามารถช่วยหาผ้าและเส้นใยตามที่ลูกค้าต้องการได้อีกด้วย ทำให้ลูกค้าสามารถไว้วางใจได้ถึงวิธีขั้นตอนการทำงานและผลงานที่จะได้รับ

การออกแบบและจัดทำต้นแบบ

ต้นแบบ หรือ Pattern เป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการผลิต เราจึงให้ความสำคัญกับการออกแบบและการขึ้นต้นแบบ เพื่อให้ได้งานที่ออกมาตรงกับความต้องการ

ทีมงานของเรานอกจากสามารถช่วยออกแบบได้แล้ว ยังสามารถช่วยพัฒนาแบบเพื่อให้เหมาะสมกับสินค้าและต้นทุน

และหากลูกค้าต้องการไอเดียสำหรับสินค้าที่อยากทำขาย เรามีตัวอย่างและรูปแบบของสินค้าหลากหลายแบบที่ลูกค้าสามารถเลือกได้

การผลิต

เรามีเครื่องจักรที่ทันสมัยและทีมงานผลิตที่มีความชำนาญ   โดยเราเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการเลือกวัสดุให้ตรงตามความต้องการ การตัดเย็บ และการเก็บงาน ซึ่งทำให้ผลงานที่ได้ออกมามีความประณีตสวยงามตามแบบที่ต้องการ